סידור פרחים בקונוס LEMON PIE KONUS

250450

The cone are combined with different flowers which vary according to the seasons of the flowers.
A perfect gift to give & exciting to receive.

The cone comes in a luxurious carrying case with a personal greeting card.

אפור עכבראפור עכברשחורשחורשמנתשמנת
XLXLLARGELARGEMEDIUMMEDIUMSMALLSMALL
נקה