תקנון אתר segolflower


כללי

אתר segolflower (להלן: "סגול" ו/או "אתר סגול") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית המציעה ללקוחותיה מוצרים מידע ושירותים בתחום עיצוב הפרחים לרבות מכירת זרי פרחים וסידורי פרחים  וכן משלוחי מתוקים (להלן: "המוצרים והשירותים")

 

השימוש בתקנון זה בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים באופן שוויוני .

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאים לשימוש

 • באתר סגול רשאי כל אדם שהנו מעל גיל 18 (להלן: "הרוכש") לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בתנאים המצטברים באים:
  • הרוכש הנו הבעלים של כרטיס האשראי בו הוא משתמש ו/או בעל הרשאה מפורשת לשימוש בכרטיס אשראי זה באתר סגול .
  • חברת האשראי של הרוכש נתנה אישור לביצוע העסקה.
  • המוצרים והשירותים המבוקשים על ידי הרוכש הנמצאים במלאי.
  • הרוכש הזין מספר טלפון סלולרי ו/או קווי עדכני שבבעלותו .
  • הרוכש הנו בעלים של כתובת דואר אלקטרוני אישית ברשת האינטרנט למעט במקרים בהם ההזמנה מבוצעת טלפונית.
  • המען בו מבוקש לספק את המוצרים והשירותים נמצא באזורי החלוקה המפורסמים באתר סגול .

 

 • באתר סגול ניתן לבצע פעולות לשם ביצוע הזמנות ו/או לשם קבלת שירותים ו/או מידע בהתאם למוצע באתר סגול ואין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות .

 רכישה באמצעות האתר

 • תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל
 • יש לבחור תאריך אספקה רצוי.
 • יש לציין את הכתובת למשלוח  ופרטי המקבל.
 • לתשומת לבך כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח.
 • יש להזין פרטי כרטיס אשראי / פייפאל.
 • הזמנות המתבצעות בתשלום במזומן יתבצעו דרך טלפון החברה. בטלפון : 052-6560220

 מדיניות ושירותים

 • הבעלים של אתר סגול רשאי לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מגוון המוצרים השירותים והמחירים של המוצרים והשירותים המוצעים באתר סגול לרבות הוצאות משלוח.
 • התמונות המצולמות באתר לזרים במספר גדלים מייצגות את המוצרים לבחירה.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית בתיאום טלפוני עם הרוכש. .
 • ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.
 • המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 10 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות סגול למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום. טווח אספקה למשלוחים החל משעה 09:00 עד 17:00 הזמנה שבוצעה עד השעה 9:00 תגיע ליעדה ביום ההזמנה.
 • הפרחים שהוזמנו יגיעו דרך שליח מטעם העסק
 • משלוח שחזר לסגול יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

אבטחת האתר

 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, פרטים אלו לא יועברו על ידי הבעלים של אתר סגול ו/או על ידי מפעילי האתר סגול לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים (ללא פרטי אשראי), וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעו על ידי הרוכש.
 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים ושירותים באתר סגול יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים שונים כמתבקש באתר לרבות פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעויות בעת הקלדת הפרטים על ידי הרוכש ו/או מי מטעמו. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לבעלי האתר סגול /או למי מטעמם לרבות מפעילי האתר סגול הזכות לפסול את ההצעה.
 • הבעלים של אתר סגול ו/או מי מטעמו/ה רשאי/ת לשלוח למבצעי הפעולות באתר סגול דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים , חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 תשלום

 

 • כל המחירים של המוצרים והשירותים באתר סגול כוללים מע"מ אלא אם נרשם במפורש אחרת.

 

 • גביית התמורה בגין המוצרים והשירותים הנמכרים באתר סגול תעשה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוקלדו בהצעה בעת ביצוע ההזמנה באתר סגול. אם באתר סגול יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם למפורט באתר סגול (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.

 ביטול פעולות על ידי הרוכש

 • כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת זרי פרחים סידורי פרחים או משלוח מתוקים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם סגול). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות סגול. ההודעה על ביטול תימסר באמצעות הטלפון במספר של סגול 052-6560220. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי  סגול ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.

הגבלת אחריות

 • בעלי אתר סגול שואפים לכך שכל המוצרים  והשירותים באתר סגול יהיו באיכות גבוהה. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של המוצרים.
 • בכל מקרה חבות הבעלים של אתר סגול בגין כל עילה משפטית שהיא, עבור מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תהיה גבוהה מסכום התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 • התמונות באתר סגול מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי התמונות מוצגות באתר סגול על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בעלי האתר סגול ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.
 • כמו כן, בעלי אתר סגול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו ו/או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת הבעלים של אתר סגול. אתר סגול ו/או מי ממפעיליו יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מחויב לשפות ולפצות את בעלי האתר סגול ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבעלי האתר סגול  ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לבעלי האתר באמצעות האתר סגול על מנת לקבל אישור בכתב לכך .
 • רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר סגול אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר ו/או לקחת חלק בהעברה ו/או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לכל שימוש או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את בעלי האתר סגול ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • מקום השיפוט – כל טענה ו/או תביעה ו/או מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר סגול לבין הבעלים של אתר סגול בגין פעילות באמצעות האתר סגול  תתברר בישראל בהתאם לדין והחוק הישראלי.
 • הבעלים של אתר סגול תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר ו/או לצמצם את כולם ו/או חלק מהם.
 • כמו כן, הבעלים של האתר סגול תהא רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

 

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת segolflower@gmail.com או בטלפון : 052-6560220

במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל ע"י סגול עד 48 שעות . לתשומת ליבך!

תלונות לא תתקבלנה לאחר 5 ימים מיום ההזמנה.

תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של  12 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),

התשע״א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ״א-1981